People / Ekip

Last update: 2020-11-07

Current

In alphabetical order / Alfabetik sıralı

Alper Yazar

image-left I got my B.Sc and M.Sc degrees in Electrical and Electronics Engineering at Middle East Technical University (METU) in 2012 and 2015, respectively. In 2016, I started my PhD studies at the same department. I am the project manager of ASELSAN part of this project. In addition to this administrative work, I am interested in fundamentals of ACCLOUD architecture, design of prototype system, design of high speed network and its components, FPGA and embedded system design. You may visit my personal site to contact me or see my other works.

My personal Web Page: www.alperyazar.com


Lisans ve yüksek lisans derecelerimi sırasıyla 2012 ve 2015 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nden aldım. 2016 yılında aynı bölümde doktora çalışmalarıma başladım. ACCLOUD projesinin ASELSAN tarafında proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu idari göreve ek olarak teknik açıdan ACCLOUD mimarisinin genel tasarımı, prototip sistem tasarımı, yüksek hızlı ağ bileşenlerinin tasarımı, FPGA ve gömülü sistem tasarımı ile ilgileniyorum. İletişim bilgilerim ve diğer çalışmalarım için kişisel sitemi ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel sayfam: www.alperyazar.com

PhD Student / Doktora Öğrencisi Project Manager / Proje Yöneticisi

Anıl Tırlıoğlu

image-right I received my bachelor’s degree in Electrical & Electronics Engineering from Hacettepe University in 2017. I am currently pursuing Master’s degree on the same major at METU. I also work as part of Design Engineering team at ASELSAN. As a hands on engineer and electronic enthusiast, I work on hardware and software design of embedded systems. I focus on embedded software programming on ARM processor and hardware implementation on FPGA for ACCLOUD.


Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği programından 2017 yılında lisans derecesi ile mezun oldum. Yüksek lisansıma aynı mühendislik alanında ODTÜ’de devam etmekteyim. Aynı zamanda ASELSAN’da tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. Gömülü Sistemler alanında aktif olarak donanım ve yazılım tasarımları üzerine çalışmaktayım. ACCLOUD projesinde ARM işlemci üzerinde gömülü yazılım ve FPGA için donanım gerçeklenmesi alanlarında çalışmaktayım.

MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

Ayhan Sefa Yıldız

image-left I am digital design engineer at ASELSAN. I graduated from Middle East Technical University (METU) with a bachelor’s degree in Electrical and Electronics Engineering in 2017. At the same department, I started M.Sc. studies in 2018. I am working on hardware design of ACCLOUD Project. Also, I am interested in high speed networks, FPGA, SoC and embedded system design.


Aselsan’da sayısal tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden lisans derecesi ile mezun oldum. 2018 yılında aynı bölümde lisansüstü çalışmalarıma başladım. ACCLOUD Projesi’nde donanım tasarımı üzerine çalışmaktayım. Ayrıca, yüksek hızlı iletişim ağları, FPGA, SoC ve gömülü sistem tasarımları ile ilgileniyorum.

MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

Prof. Dr. Ece Güran Schmidt

image-right I am a professor of METU Electrical and Electronics Engineering department specialized in the Computers area. I teach undergraduate and graduate classes in computer networks. One of my research areas is high-speed IP networks that operate on 10s of Gbps data rates. I work on designing hardware architectures for the IP Network data plane and resource management for such high speed networks. I am the principal investigator of the ACCLOUD Project. ACCLOUD proposes a novel cloud data center architecture where servers are connected with a 40 Gbps network which offers reconfigurable hardware and network bandwidth as computational resources in addition to the conventional CPU, memory and disk. Hence, I work with our team on resource management, hardware design, cloud management and embedded software implementation.

This work is very exciting because the problems are challenging. It is also fun as the team members are all motivated and creative people.

My personal Web Page: users.metu.edu.tr/eguran


ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde bilgisayar uzmanlaşma alanında çalışıyorum. Bilgisayar Ağları konusunda lisans ve yüksek lisans dersleri veriyorum. Araştırma alanlarından biri, 10 Gbps veri hızında çalışan yüksek hızlı IP ağları. IP Ağ veri düzlemi için donanım mimarileri ve bu yüksek hızlı ağlar için kaynak yönetimi konularında çalışıyorum.

ACCLOUD Projesinin yürütücüsüyüm. ACCLOUD, sunucuların geleneksel CPU, bellek ve disk kaynaklarına ek olarak yeniden yapılandırılabilir donanım ve ağ bant genişliğini yönetilebilir kaynaklar olarak sunan, sunucuların 40 Gbps hızla bağlandığı yeni bir bulut veri merkezi mimarisi önermektedir. Ben de kaynak yönetimi, donanım tasarımı, bulut yönetimi, gömülü yazılım uygulaması konusunda ekibimizle çalışıyorum.

Araştırma problemlerinin ilginçliği yanında proje ekibinin motivasyonu ve yaratıcılığı proje çalışmalarımızı heyecan verici ve eğlenceli yapıyor.

Kişisel sayfam: users.metu.edu.tr/eguran

Principle Investigator / Baş Araştırmacı Project Manager / Proje Yöneticisi

Fatih Yazıcı

image-left I earned my bachelor’s degree from METU Electrical and Electronics Engineering department in 2019 and I am currently pursuing a master’s degree in the same department. I am also expecting to complete my double major degree from Computer Engineering department in 2020. Not having specialized in a subfield yet, I am working on hardware design and simulation aspects of the ACCLOUD project.


Yüksek lisans eğitimime devam etmekte olduğum ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 2019 mezun oldum. Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki çift anadal derecemi 2020’de bitirmeyi bekliyorum. Henüz bir alt alanda ihtisaslaşmaya karar vermemiş olup ACCLOUD projesi kapsamında donanım tasarımı ve simulasyonu üzerine çalışıyorum.

MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

Furkan Koltuk

image-right Received my BSc from METU Electrical and Electronics Engineering Department in 2019, I am an MSc student at the same department and a Digital Electronics Researcher at Tübitak SAGE. Regarding ACCLOUD, I am working on a novel workload modeling methodology.


Lisans derecemi 2019 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldım. Aynı bölümde yüksek lisans öğrencisiyim ve TÜBİTAK SAGE’de Sayısal Elektronik Araştırmacı pozisyonunda çalışıyorum. ACCLOUD kapsamında yenilikçi iş yükü modellemesi ile ilgileniyorum.

MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

Taha Doğan

image-left In 2018, I got my BSc in Electrical and Electronics Engineering (EEE) at Middle East Technical University (METU). My specialization in bachelor is computers area. In the summer of 2018, I have worked at a company that focuses on semi-conductor technology in the Netherlands for three months. Currently, I am working at ASELSAN as embedded-software engineer. Besides my work at ASELSAN, I have been working on the project, ACCLOUD, with Prof. Ece Schmidt and her team. I pursue MSc degree in EEE at METU under this project. I am particularly interested in cloud systems and embedded coding.


2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Bölümünden lisans derecemi aldım. Lisansta bilgisayar alanı üzerine yoğunlaştım. 2018 yazında Hollanda’da yarı iletken teknolojisi üzerine çalışan bir firmada üç ay boyunca çalıştım. Şimdi çalışmalarıma ASELSAN’da gömülü yazılım mühendisi olarak devam ediyorum. ASELSAN’daki işimin yanı sıra, ACCLOUD projesinde Prof. Ece Schmidt ve onun ekibiyle çalışmaktayım. Ayrıca yine ODTÜ – EEE bölümünden, bu projede yer alarak yüksek lisans derecemi almayı planlıyorum. Özellikle ilgi duyduğum alanlar bulut sistemleri ve gömülü yazılımdır.

MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

Yunus Esergün

image-right I got my bachelor’s degree in Electrical and Electronics Engineering at Bilkent University in 2020. Before graduation, while studying, I started to work in ASELSAN as an engineer candidate. Now, I work as a Design Engineer at ASELSAN. Currently, I focus on FPGA design for the ACCLOUD Project.


Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 2020 yılında lisans derecesinde mezun oldum. Mezuniyet öncesinde ASELSAN’da mühendis adayı olarak çalıştım. Şu anda, ASELSAN’da tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. ACCLOUD projesinin FPGA kısmı üzerine çalışmalarda bulunmaktayım.

Former

In alphabetical order / Alfabetik sıralı

Ahmet Erol

image-left I got my B.Sc in Electrical and Electronics Engineering at Middle East Technical University (METU) in 2015. In 2015, I started my MS studies at the same department in ACCLOUD project. Main study topic of mine in the project is mainly Openstack software integration and code development. My MS is completed in 2019. I am also working in ASELSAN as an electronics design engineer.


2015 yıllında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nden lisan derecesi ile mezun oldum. Yüksek lisansıma aynı bölüm ve okulda devam etmekteyim. Projedeki ana çalışma konum Openstack yazılım entegrasyonu ve kod geliştirmesidir. 2019 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Aynı zamanda ASELSAN’da elektronik tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım.

Graduated / Mezun MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

Aydın Seymen

image-right I got my B. Sc. degree from Middle East Technical University, Department of Electrical and Electronics Engineering in 2016. After graduation, in 2016, I started M.Sc. studies at the same department. Also, I have been working as a digital hardware design engineer at Aselsan since July, 2016.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından aynı bölümde yüksek lisans yapmaya başladım. Ayrıca Temmuz 2016’dan beri Aselsan’da sayısal donanım tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım.

MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

İsmail Civelek

image-left I got my B.Sc in Electrical and Electronics Engineering at Middle East Technical University (METU) in 2015. In 2016, I started my MS studies at the same department. Main study topic of mine in the project is developing reconfigurable FPGA design via PetaLinux operating system. I am also working in ASELSAN as a hardware design engineer.


2015 yıllında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nden lisans derecesi ile mezun oldum. Yüksek lisansıma aynı bölüm ve okulda 2016 yılında başladım. Projedeki ana çalışma konum yeniden yapılandırılabilir FPGA tasarımını Petalinux işletim sistemi kullanarak geliştirmektir. Aynı zamanda ASELSAN’da donanım tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım.

MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi

Nazım Umut Ekici

image-right Got his B.Sc degree from Middle East Technical University Electrical Electronics Engineering Department at 2016. Started Master’s studies at the same year at same university and department. Currently working at ASELSAN, as an Embedded Software Engineer. For ACCLOUD Project, he is working on resource allocation algorithms for cloud systems and cloud simulation environments for testing such algorithms. Interested in Computer Networks, Low-Level Programming and Optimization.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl, aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. Şu anda ASELSAN’da Gömülü Yazılım Mühendisi olarak çalışıyor. ACCLOUD Projesi’nde bulut kaynak atama algoritmaları ve bu algoritmaların testinde kullanılan bulut simülasyon alt yapıları üzerinde çalışıyor. İlgi alanları Bilgisayar Ağları, Düşük Seviye Programlama ve Optimizasyon.

Graduated / Mezun MSc Student / Yüksek Lisans Öğrencisi